Son Düzenleme : 23 Şubat 2014 - Pazar
Ana Sayfa »  » Tüketici ve Konut Kredilerinden Alınan Dosya Masrafları İçin Dava Açıyoruz

Tüketici ve Konut Kredilerinden Alınan Dosya Masrafları İçin Dava Açıyoruz

Eklenme Tarihi : 23 Şubat 2014 - Pazar

Tüketici ve Konut Kredilerinden Alınan Dosya Masrafları İçin Dava Açıyoruz

Bilindiği üzere, bankalarca alınan dosya masrafı konusunda Yargıtay, kredi alımlarında tüketiciden talep edilen dosya masraflarının ne olduğuna açıklık getirilmesi gerektiğine karar vererek binlerce tüketiciye ödemiş olduğu dosya masrafının kısmi de olsa geri alınması yolunu açtığı gibi bankaların keyfi uygulamalarına da son vermiştir.

Yargıtay; bankaların kredinin verilmesi için sadece zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebileceği kararı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10’ncu maddesinde Tüketici Kredisini düzenleyen hükümlere aykırı olmakla birlikte bu masrafların ne olduğunun açık şekilde belirtilmesi gerektiği yönündeki kararı ile de binlerce tüketiciye keyfi alınan paralarını geri almasının yolunu açmıştır.

Tüketiciye getirilen en büyük kolaylık ise kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükünün bankaya yüklenmiş olmasıdır. Banka bir kredi için aldığı dosya masrafında yapmak zorunda olduğu masrafları ve miktarını ispatlamak zorunda olduğundan diğer ücret ve masrafları başlığı altında tüketiciden aldığı paraları geri iade etmek zorunda kalacaktır.

Sözleşmede yazmış olsa dahi zorunlu masraflar dışındaki her türlü masraf kalemleri standart sözleşme ve haksız şart olarak kabul edildiğinden tüketiciye iadesi gerekecektir. Bu durumda bulunan tüketicilerimizin öncelikle bankaya başvuru da bulunarak kullanmış olduğu kredilerdeki zorunlu masrafların neler olduğu, bu masrafların neye göre tespit edildiğini ve kalem kalem miktarının kendisine bildirilmesini istemelidir.

Bankanın kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunu ve miktarını ispatlayamaması ya da tüketicinin bankanın bildirdiği bu zorunlu masraf miktarlarını fahiş bulması halinde zorunlu masrafları bilirkişi aracılığı ile tespit ettirerek hakkını arayabilecektir.

Bunun için tüketicinin izlemesi gereken 3 aşamalı bir yol bulunmaktadır. Bunlar:

A. Bankadan Kredi Kullandırım Fişi Talep Edilmesi;

Birçok tüketicimizin elinde kullanmış olduğu krediye ilişkin sözleşme ve ödeme dekontlarının bulunmaması, Yargıtay kararı doğrultusunda ne kadar dosya masrafını talep edebileceği net olarak bilemedikleri için bankaya dilekçe ile başvurarak masrafları gösterir kullandırım fişinin ve hesap ektresinin bir örneğinin istenmesi gerekmektedir.

B.Tüketici Hakem Heyeti Aşaması

Bankanızdan aldığınız ya da gelen belgelere göre sizden kesilen miktar 2014 itibari ile 1.279,19 TL’nin altında ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurunuz. 1.279,19 TL’nin altındaki miktarlar için öncelikle Tüketici Hakları hakem Heyetine başvurmak zorunludur. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda bulunmaktadır.

C. Tüketici Mahkemesi Aşaması

Yukarıdaki şekilde kesilen bedel miktarı 1.279,19 -TL’nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine (Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde) dilekçe ile başvurmalısınız.

Davayı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıyla da açabilirsiniz. Ancak bir avukata danışmanızda her zaman için fayda vardır. Davanın yanlış açılması veya ispatlanamaması halinde karşı tarafa avukatlık ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Kesintilerin Geri Alınması İçin Ne Yapılmalıdır?

Tüketici Kredilerinden kesilen bu bedellerin geri alınabilmesi için iki yol bulunmaktadır. Bu yollara başvurmadan önce başvuru tarihi öncesi son 10 yıl içerisinde kesintilerin neler olduğu tespit edilmeli, dekont, döküm v.s gibi evraklar hazır olmalıdır. Bu evraklar yok ise banka tarafından kesilen bedellerin tutarı ve ne için kesildiği bilinmelidir. Aksi halde bilinmeyen bir bedel ve kesinti hakkında dava açılacaktır.

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Mahkemeleri’ nin Görevi

Kredi Dosya Masraflarının geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırının üstündeki bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Davanın açılması yeterli olmayıp sonuna kadar takip edilerek duruşmalara katılma zorunluğu bulunmaktadır. Duruşmalara katılmama halinde dava düşeceğinden yapılan masraflar geri alınamayarak karşı tarafa vekalet ücreti ödenecektir.

Bankadan alınan konut kredisinde tüketiciden dosyası masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz, Sigorta Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir.  Burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığından haksız şartsa girmeyen bedellerin tahsili için dava açılmamalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından yapılan masraflar alınamayacağı gibi banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır.

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Hakları Hakem Heyetleri’nin Görevi

Parasal sınır 2014 yılı için 1.272,19 TL dir.

Her ilçe merkezinde kaymakamlıklarda toplanan bu heyet tüketicilerin başvurularını karar bağlamaktadır. Heyetin verdiği karar ilam niteliğinde olduğundan İcra Takibine Konulması gerekmektedir. Malesef Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki kararlar da banka ödemeyi yapmadığı zaman bir işe yaramamaktadır. Çünkü bu durumu bilen bankalar da karar İcraya konulmadan çoğu kez iadeleri yapmamakta, yada bu kararlara karşı haksız dahi olsalar itiraz davası açmaktadır. Hatta son zamanlarda haciz işlemi dahi yapılmadan bankaların bu bedelleri ödemedikleri görülmektedir. Sınırın üstündeki kararlar inceleme niteliğindedir ve ilam niteliği yoktur. Bu açıdan İcra Takibi yada dava aşamasında bir hukukçuya başvurulması faydalı olacaktır. Hakem heyeti kararları ilam niteliğinde olduğundan İlamlı takip yolu ile bankadan alacaklar tahsil edilebilmektedir. İlamlı takip diğer takip türlerinden farklı olarak herhangi bir icra müdürlüğünden yapılabilir. Örneğin görevi dolayısıyla İstanbul’da hakem heyetine başvuran Tüketici, tayini Ankara’ya çıktığında Ankara İcra dairelerinden de bu kararı icra takibine koyabilmektedir.

Bu aşamalardan birinde verilen kararlar ilam niteliği taşımakta, ancak kararı alan banka ödeme yapmak zorunda değildir. Malesef ki bir çok tüketici lehine karar çıkmasına rağmen ödemeyi beklemekte, banka ile ödeme için diyaloglara girmekte, çoğu zaman da elinde karar olmasına rağmen vazgeçmektedir.

Bu aşamada yapılması gereken ise kararın icra takibine konulmasıdır. Mahkemenin yada Hakem Heyetinin verdiği karar İcra Dairelerinde ilamlı icra takibi yapılarak Bankaya İcra Emri gönderilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, sendikaya bağlı üyelerimize hiçbir masraf almadan kredi dosya masraflarının iadesini avukatlarımız aracılığıyla  sağlayacağız. Bunun için avukatlarımıza sadece, krediye ilişkin masrafları gösterir kullandırım fişinin veya hesap ekstresinin bir örneğinin iletilmesi yeterli olacaktır.

NOT: Avukatlarımızla yüz yüze görüşmek isteyenler için  Avukatlarımız, perşembe günleri saat 13:00 18:00 saatleri arasında sendikamız binasında sizlere hizmet sunacaktır.

Avukatlarımızın ofis telefonu : 0 224 271 19 68 Faks: 0 224 271 19 69

Avukatlarımız

 

  Erhan Teksöz    28 Mayıs 14 | 1:07 pm

  Merhaba, karar no: 2014/8585 Karar tarihi: 13.05.2014 olan Tüketici Mahkemesi kararına istinaden Krediver Societe Generale’den 540 TL dosya masrafının iadesini talep ettim ama müşteri temsilcisi dava açılacağını ve dosya masraflarını geri ödemediklerini söyledi.. itiraz davasının gerçekten açılıp açılmadığını nasıl öğrenebilirim? ve sonrasında ne yapmalıyım?

  Alper    23 Haziran 14 | 10:30 am

  2010 yılında 40000TL’ye konut aldım.Mortgage için başvurdum.Banka tapuda yazan pansiyon terimine dikkat etmemiş ve normal konut kredisi gibi merkezinden onay istemiş,onay bana bildirildi ama son anda problem yaşandığını tapuda mesken yerine pansiyon yazdığını bu yüzden ancak ihtiyaç kredisi verebileceklerini söylediler. Ben de mortgage için kabul etmiştiniz bu ev zaten pansiyon olarak değil daimi kullandığım meskenim olacaktır bu şartla ihtiyaç kredisi verirseniz kabul ederim dedim. Banka tazminat falan talep ederim diye şartımı kabul etti, aynı masraf ve taksitlendirme miktarlarıyla ve hesapta Türkiye’de ilk defa bana uygulanacak türde bir krediyi onaylayacalarını bildirerek krediyi sonunda verdiler ama expertiz, dosya vs.vs. mortgage için yapılan her tür masrafı aldılar. Bunun için 2150 TL peşin para istediler kredi öncesinde verdim ama kredi çektikten sonra banka hesabına baktım 2150 TL lik bir miktar ne toplu olarak ne de expertiz, dosya, dask vs. masrafı olarak ayrı ayrı belirtilmemiş, direkt şubeye sordum bana expertsiz için başta söyledikleri 600 yerine 300TL,dask vs,dosya için de toplamda 600 TL masraf alındığını hesap extresinde gösterdiler ama aslında 2150 TL almışlardı.o ödemeyi yaparken de buna dair dekont falan verilmemişti. Bu durumda mrotgage gibi yapılan bir tüketici kredisi verilmiş oldu(ilk defa).ve ayrıca 2150 değil 600 TL masraf yapıldığı extrelerden görülüyor olduğundan buna ait tüketici hakları savunulabilir mi? Hangi dernek veya mahkemenin işi? Dava açılırken dosya masrafındaki bedeldeki problem için ne yapılabilir?Not : Bu evi sonradan elime geçen bir parayla 2013′de 10 yıl yerine erken borç kapatarak sattım.(eğer yanıtınızı 07alper(at)gmail.com adresine iletebilirseniz sevinirim.İyi günler.

  Semiha Özgür    18 Temmuz 14 | 10:22 pm

  Merhabalar. Garanti Bankasından 2008 yılında konut kredisi aldık ve bir miktar dosya masrafı verdik. 1 yıl sonra yapılandırma yaptık, tekrar dosya masrafı ödedik, bunları geri almak konusunda nasıl bir yardımınız olabilir. eşim ve ben memur olduğumuz için bu işlemler için zaman ayıramıyoruz. takibin yapılması konusunda da yardım talep ediyoruz. ilginiz için şimdiden teşekkürler…

Yorum Yap
Adınız Soyadınız:
Mesajınız:

Köşe Yazıları

En Çok Okunanlar

 • Yönetim Kurulu
    ŞUBE YÖNETİM KURULU Adı Soyadı Görevi Cep Telefonu E-Mail Gökhan Yünkül Şube Başkanı 505 327 22  72 gokhanyunkul@hotmail.com İsa Çavuşoğlu Şube Sekreteri 505 378 12 08 isacavusoglu@hotmail.com Alaattin Demir Teşkilat Sekreteri 505 732...
 • İşyeri Temsilcilerimiz
                        SAĞLIK-SEN   BURSA ŞUBESİ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ 112 ACİL HİZMETLER   KELES DEVLET   HASTANESİ   A.O.S. ONKOLOJİ   HASTANESİ   MUDANYA ŞAZİYE   RÜŞTÜ...
 • İlçe Temsilciliklerimiz
    SAĞLIK-SEN BURSA   ŞUBESİ İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ GEMLİK KESTEL GÜRSU MUDANYA HARMANCIK MUSTAFAKEMALPAŞA İNEGÖL ORHANELİ İZNİK ORHANGAZİ KARACABEY YENİŞEHİR KELES YILDIRIM NİLÜFER
 • Yüksek Lisans 4.Dönem Kayıtları Başlıyor
  Sağlık-Sen Bursa Şubesi olarak yüksek lisansta  3 kayıt dönemini başarılı bir şekilde tamamladık. Üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine 4. kayıt dönemini açıyoruz. 4. kayıt döneminde de Atılım Üniversitesi ile programımıza devam edeceğiz. Yüksek...

Yönetimden

Son Eklenen Yazılar

En Çok Yorumlananlar